Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất (VBT)
Bài 1

Trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Bạn Đang Xem: Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất (VBT)

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Nơi bạn ở đang là đêm, cùng lúc đó có nhiều nơi khác trên Trái Đất là ban ngày.

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời và tự quay quanh mình nó, vì thế mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau.

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại Trái Đất là ban đêm.

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Khi bạn đến trường học, khắp nơi trên Trái Đất đều là ban ngày.

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Đ

Nơi bạn ở đang là đêm, cùng lúc đó có nhiều nơi khác trên Trái Đất là ban ngày.

Đ

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời và tự quay quanh mình nó, vì thế mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau.

Đ

Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại Trái Đất là ban đêm.

S

Khi bạn đến trường học, khắp nơi trên Trái Đất đều là ban ngày.

Bài 2

Xem Thêm : Bài 12: Cơ quan thần kinh (VBT)

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Thời gian để Trái Đất quay trọn một vòng quanh mình nó là:

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một ngày (24 giờ)

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một tuần

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một tháng

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một năm

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

x

Một ngày (24 giờ)

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một tuần

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một tháng

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Một năm

Bài 3

Xem Thêm : Bài 12: Cơ quan thần kinh (VBT)

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Vì sao trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm và các mùa kế tiếp nhau?

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Vì Trái Đất tự quay quanh mình nó

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Vì Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Cả hai ý trên

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Vì Trái Đất tự quay quanh mình nó

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

 

Vì Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

x

Cả hai ý trên

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button