Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (VBT)
Bài 1

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của từ 2 đến 3 cây bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Bài viết cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài: Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (VBT)

Lời giải chi tiết:

h1 bai56 vbt h1 bai56 vbt

Bài 2

Cây thường có những bộ phận nào?

Lời giải chi tiết:

– Thân cây

– Rễ cây

– Cành, lá, hoa và quả

Bài 3

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của một vài con vật bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Lời giải chi tiết:

h1 bai56 57 vbt h1 bai56 57 vbt

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button