Bài 51: Tôm, cua (VBT)
Bài 1

Điền tên các bộ phận con tôm, cua vào (. . .) cho phù hợp

Bạn Đang Xem: Bài 51: Tôm, cua (VBT)

Lời giải chi tiết:

h2 ba51 h2 ba51

Bài 2

 Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

a) Đặc điểm nào không phải của tôm?

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Không có xương sống

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Có vỏ dày, mềm

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 58: Mặt trời

Có nhiều chân, phân thành các đốt

b) Đặc điểm nào không phải của cua?

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Không có xương sống

 

Có vỏ mềm, không có mai

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Có 8 chân, phân thành các đốt

Lời giải chi tiết:

a) 

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Không có xương sống

x

Có vỏ dày, mềm

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 58: Mặt trời

Có nhiều chân, phân thành các đốt

b) 

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Không có xương sống

x

Có vỏ mềm, không có mai

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

 

Có 8 chân, phân thành các đốt

Bài 3

Cơ thể tôm và cua có đặc điểm gì chung?

Lời giải chi tiết:

– Điểm giống: tôm và cua đều có nhiều chân, có phần vỏ cứng để bảo vệ

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button