Bài 49: Động vật (VBT)
Bài 1

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Bạn Đang Xem: Bài 49: Động vật (VBT)

Xem Thêm : Bài 33: An toàn khi đi xe đạp (VBT)

Lời giải chi tiết:

a) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào to nhất?

 

 

Hươu cao cổ

 

Hổ

x

Xem Thêm : Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm (VBT)

Voi

b) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào có mũi dài nhất?

 

 

Hươu cao cổ

 

Hổ

x

Xem Thêm : Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm (VBT)

Voi

c) Trong số những con vật dưới đây, con nào có cổ dài nhất?

 

x

Hươu cao cổ

 

Hổ

 

Xem Thêm : Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm (VBT)

Voi

d) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào bé nhất?

 

Cóc

 

Ếch

 

Ong

x

Kiến

Bài 2

Quan sát các hình trang 94, 95 trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi:

Xem Thêm : Bài 33: An toàn khi đi xe đạp (VBT)

Lời giải chi tiết:

a) Những con vật nào có đuôi?

– Những con vật có đuôi: bò, hổ, sóc, voi, hươu cao cổ, cá heo.

b) Những con vật nào không có đuôi?

– Những con vật không có đuôi: ếch, kiến, ong.

c) Những con vật nào vừa có chân, vừa có cánh?

– Những con vật vừa có chân, vừa có cánh: đại bàng, ong.

d) Những con vật nào có nhiều chân?

– Những con vật có nhiều chân: con rết, con gián, con ong

e) Những con vật nào có 4 chân?

– Những con vật có 4 chân: bò, hổ, voi, hươu cao cổ, sóc.

g) Con vật nào biết bay?

– Con vật biết bay: đại bàng, ong

h) Con vật nào biết bơi?

– Con vật biết bơi: Cá heo

Bài 3

Hãy rút ra nhận xét khái quát về những đặc điểm chung của động vật và điền nhận xét đó vào chỗ … trong câu dưới đây.

Xem Thêm : Bài 33: An toàn khi đi xe đạp (VBT)

Lời giải chi tiết:

Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng đều có 3 bộ phận là: chân, thân và đầu.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button