Bài 40: Thực vật (VBT)
Bài 1

Quan sát các hình dưới đây và tìm ra ít nhất có hai đặc điểm khác nhau giữa các cặp cây

Bạn Đang Xem: Bài 40: Thực vật (VBT)

Lời giải chi tiết:

a) Trắc bách diệp và vạn tuế.

   – Cây trắc bách diệp thân cao, dài và rễ cắm vào đất.

   – Cây vạn tuê thân nhỏ, thấp hơn và rễ trong chậu

Xem Thêm : Bài 50: Côn trùng (VBT)

b) Kơ-nia và cau

   – Cây Kơ-nia thân to và dài, cành lá xum xuê

   – Cây cau thân nhỏ và thon

c) Khế và hoa hồng

   – Cây hoa hồng thân mềm, nhỏ

   – Cây khế thân to, dài có mọc quả.

Bài 2

Xem Thêm : Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

Quan sát cây hoa hồng (hình trên) và cây hoa sen (hình dưới), tìm xem chúng đều có những bộ phận nào

Lời giải chi tiết:

– Chúng đều có: hoa, lá, nhụy và đều là loài thực vật thân mềm.

Bài 3

Vẽ và tô màu một số cây bạn quan sát được vào phần để trống.

Lời giải chi tiết:

h1 bai40 vbt h1 bai40 vbt

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button