Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc
LT

Kiến thức cần nhớ

Bạn Đang Xem: Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

– Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh,… là những cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

Bài 1

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình (VBT)

Liên hệ thực tế và trả lời

   – Nói về một số hoạt động thường diễn ra ở bưu điện

Xem Thêm : Bài 25: Một số hoạt động ở trường ( tiếp theo)

   – Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện trong đời sống.

  h1 bai29 h1 bai29

Lời giải chi tiết:

    – Một số hoạt động ở bưu điện: gửi, nhận thư, hàng hóa, đóng tiền, …

   – Bưu điện có vai trò quan trọng trong đời sống khi là nơi trung chuyển giao nhận hàng hóa, bưu kiện, thư từ liên lạc…

Bài 2

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình (VBT)

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu lợi ích của các hoạt động phát thanh, truyền hình.

 h2 bai29 h2 bai29

         h3 bai29 h3 bai29

Lời giải chi tiết:

– Đài truyền hình, phát thanh là cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button