Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình (VBT)
Bài 1

Quan sát hình vẽ sau:

Bạn Đang Xem: Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình (VBT)

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

   – Gia đình A có …… thế hệ

   – Gia đình B có …… thế hệ

   – Gia đình C có …… thế hệ

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

       
       
     

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Lời giải chi tiết:

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

   – Gia đình A có 3 thế hệ

   – Gia đình B có 2 thế hệ

   – Gia đình C có 1 thế hệ

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

A

Ông bà

Bố mẹ

Con

B

Bố mẹ

Con

 

C

Vợ chồng

 

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bài 2

a) Đánh dấu x vào ovuong1 15 ovuong1 15 trước từ chỉ thành viên có trong gia đình bạn.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 16: Vệ sinh thần kinh ( tiếp theo) (VBT)

Anh

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Chị

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Em

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Mẹ

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bản thân

b) Điền số hoặc từ vào chỗ … cho phù hợp với gia đình bạn.

   – Gia đình tôi có ….. thế hệ

   – …….. là người nhiều tuổi nhất.

   – …….. là người ít tuổi nhất

Lời giải chi tiết:

a) 

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Xem Thêm : Bài 16: Vệ sinh thần kinh ( tiếp theo) (VBT)

Anh

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

x

Chị

x

Bố

x

Em

x

Mẹ

x

Bản thân

 b) 

– Gia đình tôi có 2 thế hệ

   – Bố là người nhiều tuổi nhất.

   – Em tôi là người ít tuổi nhất

Bài 3

Đánh dấu x vào ovuong1 16 ovuong1 16 trước câu trả lời đúng.

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Lời giải chi tiết:

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

x

Vợ và chồng cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

x

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

Xem Thêm : Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

x

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button