Bài 12: Cơ quan thần kinh (VBT)
Bài 1

 Viết các chữ a, b,… vào ovuong1 7 ovuong1 7 trên sơ đồ dưới đây cho phù hợp với lời ghi chú.

Bạn Đang Xem: Bài 12: Cơ quan thần kinh (VBT)

   a) Não

   b) Tũy sống

   c) Các dây thần kinh

   d) Hộp sọ

Xem Thêm : Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây (VBT)

Lời giải chi tiết:

h1 bai12 vbt h1 bai12 vbt

Bài 2

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

h2 12 vbt h2 12 vbt

Xem Thêm : Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây (VBT)

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Bài 62: Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất (VBT)

   a) Cơ quan thần kinh gồm: não, tủy sống và các dây thần kinh.

   b) Não được bảo vệ trong hộp sọ Từ não có một số dây thần kinh đi thẳng tới các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó được gọi là các dây thần kinh não.

   c) Tủy sống nằm trong cột sống. Từ tủy sống có rất nhiều dây thần kinh đi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó được gọi là các dây thần kinh tủy.

Bài 3

Hoàn thành bảng sau:

Các bộ phận của cơ quan thần kinh Chức năng 
Não và tủy sống ………….
Các dây thần kinh ………….

Xem Thêm : Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây (VBT)

Lời giải chi tiết:

 

Các bộ phận của cơ quan thần kinh Chức năng
Não và tủy sống Trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
Các dây thần kinh Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button