Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu
LT

Kiến thức cần nhớ

Bạn Đang Xem: Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu

Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

– Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu. Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau đó thải ra ngoài qua ống đái.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

Bạn có biết cơ quan nào trong cơ thể có chức năng bài tiết nước tiểu không?

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

Lời giải chi tiết:

– Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

Bài 2

Quan sát và trả lời

Bạn có biết cơ quan nào trong cơ thể có chức năng bài tiết nước tiểu không?

 h1 bai10 h1 bai10

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

Lời giải chi tiết:

– Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

Xem Thêm : Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (VBT)

Bài 3

Quan sát và trả lời

Nói về vai trò của thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái trong hoạt động bài tiết nước tiểu.

 h2 bai10 h2 bai10

Xem Thêm : Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (VBT)

Lời giải chi tiết:

   – Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu.

   – Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu.

   – Sau đó được thải ra ngoài qua ống đái.

 truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button