Tổng hợp

AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode
AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode mới của AFK Arena trong năm 2021 mà game thủ cần cập nhật và nhận ngay trước khi code hết hạn.

Bạn đang xem bài: AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode AFK Arena năm 2021
ck4kjutz6k.
PrinceOfPersia – 500 Diamonds + 500k Gold + 500 Hero’s Essence – Added on April 30, 2021.
aaz27uvgfi – 3000 Diamonds + 10 Summon Scrolls + 10 Faction Scrolls + 10 Stargazing Cards – Added on April 06, 2021.
uf4shqjngq – 30 Summon Scrolls – Added on May 1.
Ch3atc0de – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
d14m0nd5 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
311j4hw00d – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
xmasl00t – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
Badlijey666 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
101nc107h – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
AFK888 – 300 Diamonds – Added on April 15.
misevj66yi – 500 Diamonds + 5 Summon Scrolls + 1 Rare Hero – Added in 2019.

Số thứ tự
Code
Phần thưởng
1

ayqcttC36x

200 kim cương
200k vàng

2

aaz27uvgfi

3k kim cương
10 cuộn xanh
10 mảnh tướng hệ
10 cuộn tướng hệ

3

311j4hw00d

100k vàng
100 kim cương

4

Ch3atc0de

100k vàng
100 kim cương

5

xmasl00t

100k vàng
100 kim cương

6

d14m0nd5

100k vàng
100 kim cương

7

badlijey666

100k vàng
100 kim cương

8

101nc107h

100k vàng
100 kim cương

9

uf4shqjngq

30 cuộn thường

10

afk888

300 kim cương

11

misevj66yi

60 mảnh tướng xanh
500 kim cương
5 cuộn thường

Các Giftcode phụ khác:
3GPASHA3CH
Ngày bắt đầu: August 5, 2020Ngày hết hạn: August 8, 2020Reward: 300 Diamonds, 20 Elite Soulstones
3BAEE6V3V7
Ngày bắt đầu: July 30, 2020Ngày hết hạn: August 6, 2020Reward: 3000 Diamonds
Ngày bắt đầu: July 10, 2020Ngày hết hạn: UnknownReward: 1000 Diamonds, 1500k Gold, 5 Common Hero Scrolls
LIUYAN888
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 888 Diamonds
LIUYAN118
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 50k Gold, 3x Faction Scrolls
LIUYAN233
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 50k Gold, 3x Common Hero Scrolls
UF4SHQJNGQ
Ngày bắt đầu: May 1, 2020Reward: 30 Common Hero Scrolls
AFK888
Ngày bắt đầu: April 13, 2020Reward: 300 Diamonds
MISEVJ66YI
Ngày bắt đầu: September 25, 2019
Ngày hết hạn: Chưa biếtRewards: 500 Diamonds, 5 Common Hero Scrolls, 60 Rare Hero Soulstones
Dành cho tài khoản dưới 50 ngày hoạt động và có thể vẫn hoạt động nếu chuyển qua tiếng Trung Quốc
Những Giftcode của AFK Arena đã quá hạn nhưng bạn vẫn có thể thử nhập để thử vận may.
Code
Source
26dnuiw8s4
Discord.
25pg5gnpcf
Discord.
u3gpi6heu6
Unknown.
vm894xsucf
Unknown.
vxvtzgtz6f
Unknown.
vdgf3ak6fc
Unknown.
mrpumpkin2
One Year Anniversary.
uffqqmgtxd
Unknown.
tt9wazfsbp
Unknown.
ufxsqraif5
Unknown.
u9rfs27rd9
Facebook.
te9gig7y58
Unknown.
afk888
One Year Anniversary.
happybday0409
One Year Anniversary.
Don00001
Gift from Lead Developer.
tvb5zkyt47
Unknown.
s7yps9phsj
Unknown.
s4vyzvanha
Unknown.
rvgv3b8g4i
Unknown.
yuanxiao
Lantern Festival 2020 – Facebook Event.
7xinggaozhao
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
66dashun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
5fulinmen
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
4jipingan
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
3yangkaitai
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
2longtengfei
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
1fanfengshun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
afknewyear2020
New Years Event 2020.
thanksgiving2019
Thanksgiving Event 2019.
pqgeimc6da
Unknown Source.
m6h4wepz7u
Gwyneth Event – Facebook.
jenrmb3n3a
YouTuber Promotion (July-August 2019).
j8wspdd8rk
YouTuber Promotion (July 2019).
dadisafk2019
Father’s Day Event 2019.
2019mothersday
Mothers Day Event 2019.
afklaunch
Global Launch Event.
bunnyfufuu
YouTuber Promotion.
happynewyear2019
New Years Event 2019.
g8jv646a3y
Facebook Event.
christmas2018
Christmas Event 2018.

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#AFK #Arena #Tổng #hợp #toàn #bộ #Giftcode #mới #nhất #năm #và #cách #nhập #Giftcode

AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode mới của AFK Arena trong năm 2021 mà game thủ cần cập nhật và nhận ngay trước khi code hết hạn.

Bạn đang xem bài: AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode AFK Arena năm 2021
ck4kjutz6k.
PrinceOfPersia – 500 Diamonds + 500k Gold + 500 Hero’s Essence – Added on April 30, 2021.
aaz27uvgfi – 3000 Diamonds + 10 Summon Scrolls + 10 Faction Scrolls + 10 Stargazing Cards – Added on April 06, 2021.
uf4shqjngq – 30 Summon Scrolls – Added on May 1.
Ch3atc0de – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
d14m0nd5 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
311j4hw00d – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
xmasl00t – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
Badlijey666 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
101nc107h – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
AFK888 – 300 Diamonds – Added on April 15.
misevj66yi – 500 Diamonds + 5 Summon Scrolls + 1 Rare Hero – Added in 2019.

Số thứ tự
Code
Phần thưởng
1

ayqcttC36x

200 kim cương
200k vàng

2

aaz27uvgfi

3k kim cương
10 cuộn xanh
10 mảnh tướng hệ
10 cuộn tướng hệ

3

311j4hw00d

100k vàng
100 kim cương

4

Ch3atc0de

100k vàng
100 kim cương

5

xmasl00t

100k vàng
100 kim cương

6

d14m0nd5

100k vàng
100 kim cương

7

badlijey666

100k vàng
100 kim cương

8

101nc107h

100k vàng
100 kim cương

9

uf4shqjngq

30 cuộn thường

10

afk888

300 kim cương

11

misevj66yi

60 mảnh tướng xanh
500 kim cương
5 cuộn thường

Các Giftcode phụ khác:
3GPASHA3CH
Ngày bắt đầu: August 5, 2020Ngày hết hạn: August 8, 2020Reward: 300 Diamonds, 20 Elite Soulstones
3BAEE6V3V7
Ngày bắt đầu: July 30, 2020Ngày hết hạn: August 6, 2020Reward: 3000 Diamonds
Ngày bắt đầu: July 10, 2020Ngày hết hạn: UnknownReward: 1000 Diamonds, 1500k Gold, 5 Common Hero Scrolls
LIUYAN888
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 888 Diamonds
LIUYAN118
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 50k Gold, 3x Faction Scrolls
LIUYAN233
Ngày bắt đầu: June 21, 2020Reward: 50k Gold, 3x Common Hero Scrolls
UF4SHQJNGQ
Ngày bắt đầu: May 1, 2020Reward: 30 Common Hero Scrolls
AFK888
Ngày bắt đầu: April 13, 2020Reward: 300 Diamonds
MISEVJ66YI
Ngày bắt đầu: September 25, 2019
Ngày hết hạn: Chưa biếtRewards: 500 Diamonds, 5 Common Hero Scrolls, 60 Rare Hero Soulstones
Dành cho tài khoản dưới 50 ngày hoạt động và có thể vẫn hoạt động nếu chuyển qua tiếng Trung Quốc
Những Giftcode của AFK Arena đã quá hạn nhưng bạn vẫn có thể thử nhập để thử vận may.
Code
Source
26dnuiw8s4
Discord.
25pg5gnpcf
Discord.
u3gpi6heu6
Unknown.
vm894xsucf
Unknown.
vxvtzgtz6f
Unknown.
vdgf3ak6fc
Unknown.
mrpumpkin2
One Year Anniversary.
uffqqmgtxd
Unknown.
tt9wazfsbp
Unknown.
ufxsqraif5
Unknown.
u9rfs27rd9
Facebook.
te9gig7y58
Unknown.
afk888
One Year Anniversary.
happybday0409
One Year Anniversary.
Don00001
Gift from Lead Developer.
tvb5zkyt47
Unknown.
s7yps9phsj
Unknown.
s4vyzvanha
Unknown.
rvgv3b8g4i
Unknown.
yuanxiao
Lantern Festival 2020 – Facebook Event.
7xinggaozhao
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
66dashun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
5fulinmen
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
4jipingan
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
3yangkaitai
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
2longtengfei
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
1fanfengshun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
afknewyear2020
New Years Event 2020.
thanksgiving2019
Thanksgiving Event 2019.
pqgeimc6da
Unknown Source.
m6h4wepz7u
Gwyneth Event – Facebook.
jenrmb3n3a
YouTuber Promotion (July-August 2019).
j8wspdd8rk
YouTuber Promotion (July 2019).
dadisafk2019
Father’s Day Event 2019.
2019mothersday
Mothers Day Event 2019.
afklaunch
Global Launch Event.
bunnyfufuu
YouTuber Promotion.
happynewyear2019
New Years Event 2019.
g8jv646a3y
Facebook Event.
christmas2018
Christmas Event 2018.

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#AFK #Arena #Tổng #hợp #toàn #bộ #Giftcode #mới #nhất #năm #và #cách #nhập #Giftcode

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button