26 phút ago

  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc

  STT Từ Vựng Nghĩa 1 a range of colours đủ các màu 2 a raw edge of cloth mép vải…
  1 giờ ago

  Bài 3 trang 147 sgk Toán 4 | Giải bài 3 sgk Toán 4 trang 147

  Bài 3 trang 147 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh…
  1 giờ ago

  Soạn bài Tập đọc lớp 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 71

  Soạn bài Tập đọc lớp 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 71 SGK Tiếng Việt 4…
  2 giờ ago

  Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Truyền thống trang 81

  Hướng dẫn soạn bài Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 81 SGK Tiếng Việt…
  2 giờ ago

  Lesson 1 – Unit 10. Days of the week – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

  Bài A A. Find and cirle. (Tìm và khoanh chọn.) Phương pháp giải: Monday: thứ Hai Tuesday: thứ Ba Wednesday:…
  4 giờ ago

  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

  1 abraham’s cones khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông 2 accelerator (earlystrength admixture) phụ gia tăng…
  6 giờ ago

  Bài 2 trang 147 sgk Toán 4 | Giải bài 2 sgk Toán 4 trang 147

  Bài 2 trang 147 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh…
  6 giờ ago

  Soạn bài Kể chuyện lớp 4: Những chú bé không chết trang 70

  Soạn bài Kể chuyện lớp 4: Những chú bé không chết trang 70 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 được…
  6 giờ ago

  Chính tả bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động trang 80

  Xem ngay hướng dẫn soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động, trang 80…
  7 giờ ago

  Lesson 3 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

  Bài A A. Look, read, and circle. (Nhìn, đọc, và khoanh chọn.) Phương pháp giải: – count numbers: đếm số…